KOHA de 5-SPRONG

KOHA de 5-SPRONG

Beste ouders, Beste jongen, Beste meisje,

We zijn heel blij dat jullie voor onze Vrije Basisschool De 5-sprong hebben gekozen.

We zijn een school die met hart en ziel alle leerlingen wil begeleiden in een groot deel van de studieloopbaan.

Ons school- en klasklimaat is christelijk geïnspireerd.


Concreet betekent dit voor ons:
 

Wij willen de talenten van elk kind opmerken en stimuleren.

Wij willen op een positieve en constructieve manier omgaan met de leerprestaties.

Wij willen de leerlingen met geduld en inzet begeleiden.

Wij willen sociale vaardigheden bij onze leerlingen ontwikkelen.

Wij willen open en respectvol communiceren over welbevinden en betrokkenheid.

WELKOM in De 5-sprong!

Date

22 januari 2015

Categories

webdesign